In de basisset Medisch Specialistische zorg is optimale screening en behandeling voor, tijdens en na klinische opname opgenomen als verbeterdoel ondervoeding vanaf 2023.

Dit verbeterdoel heeft als doel om ondervoeding tijdig te herkennen en te behandelen voor, tijdens en na klinische opname. Dit geldt zowel voor opname, bijvoorbeeld door poliklinisch te screenen bij hoog risico groepen, als tijdens en na klinische opname. Zo kan ondervoeding of verdere achteruitgang van de voedingstoestand tijdens opname worden voorkomen en tijdig worden behandeld waarbij, indien geïndiceerd, zorg wordt gedragen voor het voortzetten van de behandeling na ontslag. Het is hierbij duidelijk wat de verantwoordelijkheden zijn van de betrokken zorgprofessionals en/of organisaties voor, tijdens en na de opname in de instelling

Het Kenniscentrum Ondervoeding is erg verheugd, dat het verbeterdoel ondervoeding onderdeel is van de basisset met negen verbeterdoelen voor ziekenhuizen en -indien van toepassing- ook voor particuliere klinieken. Sinds het wegvallen van de kwaliteitsindicatoren ondervoeding in 2021 heeft het Kenniscentrum Ondervoeding gepleit voor het opnemen van een verbeterdoel ondervoeding in de basisset MSZ en dit samen met FMS, V&VN en IGJ ontwikkeld.

Meer informatie over de basisset, verbeterdoelen en de aanlevering van verbeterdoelen vindt u op de website van de IGJ waar ook de basisset MSZ 2023 is te downloaden.

Het Kenniscentrum Ondervoeding werkt aan de ontwikkeling van een factsheet met goede voorbeelden van zorg rondom ondervoeding. Deze factsheet wordt geplaatst op deze website in de week tegen ondervoeding van 7 t/m 11 november. Deze week is een mooie gelegenheid om binnen de instelling met elkaar het gesprek aan te gaan en te reflecteren op het handelen binnen dit thema. De factsheet kan hierbij inspireren tot verbeteracties.