VERBETERDOEL ONDERVOEDING IGJ

In de basisset Medisch Specialistische Zorg is vanaf 2023 optimale screening en behandeling voor, tijdens en na klinische opname opgenomen als verbeterdoel Ondervoeding. Het Kenniscentrum Ondervoeding heeft ter ondersteuning van de toepassing van dit verbeterdoel goede voorbeelden verzameld. Deze goede voorbeelden kunnen ziekenhuizen inspireren tot verbeteracties in de zorg voor volwassenen en kinderen met (hoog risico op) ondervoeding.

GOED GEVOED OUDER WORDEN

Voedzaam en gevarieerd eten is gedurende ons hele leven van belang voor een fysiek én mentaal gezond leven. Met elkaar kunnen we het verschil maken omPost 1 - Kernboodschapbewustwording rondom ondervoeding bij ouderen, hun naasten en professionals in zorg en welzijn te verbeteren. Deel daarom de communicatie-uitingen van de Bewustwordingsactie GOED GEVOED OUDER WORDEN.