De STRONGkids is  ontwikkeld om ondervoeding bij kinderen in het ziekenhuis op te sporen. U kunt de screeningskaartjes kosteloos aanvragen bij:

Nutricia Advanced Medical Nutrition:  medischevoeding@nutricia.com