Voeding voor Initiatief: Transdisciplinair onderwijs

Hoe dieper senioren in het dal van ondervoeding raken, des te moeilijker ze weer de top van vitaliteit bereiken, zowel fysiek, mentaal als sociaal. De oorzaken en gevolgen van ondervoeding zijn soms moeilijk te onderscheiden. Vaak is sprake van een negatieve vicieuze cirkel. Ondervoeding ontstaat multifactorieel en moet multifactorieel voorkomen worden. Daarom beoogt VITALIS, door middel van transdisciplinair onderwijs rond voeding, beweging, ontspanning en sociaal welzijn, een verbetering in de attitude, kennis en vaardigheden ten aanzien van de integrale preventie van ondervoeding bij senioren, van hbo-studenten Diëtetiek, Fysiotherapie, Social Work, Sportkunde en Verpleegkunde. Dat studenten in hun vormingsfase al leren elkaar te vinden. En elkaars expertise te gebruiken en de eigen professionele grenzen te onderkennen. Hieraan werkt de projectgroep in een consortium van vijf hogescholen: Hogeschool Rotterdam, Haagse Hogeschool, HAN University of Applied Sciences, Hogeschool Inholland, Hogeschool Utrecht.

Het Kenniscentrum Ondervoeding is ook een van de samenwerkingspartners; zie ook deze poster met de resultaten van het afstudeeronderzoek binnen de Expertraad Onderwijs van het Kenniscentrum.

Poster-COHEHRE-VITALIS_final

Meer weten?

VITALIS