Screenen en behandeling van ondervoeding in richtlijnen

Richtlijnen en kwaliteitsstandaarden zijn een essentieel hulpmiddel om keuzes te maken voor de juiste zorg voor een individuele patiënt of cliënt. Ze combineren de beste beschikbare wetenschappelijke kennis met ervaringen en expertise uit de praktijk. Het screenen op en behandelen van ondervoeding is maatwerk en de beste werkwijze hangt mede af van de zorgsetting en het ziektebeeld. Naast de richtlijnen van het Kenniscentrum Ondervoeding, zijn (inter)nationale richtlijnen en kwaliteitsstandaarden beschikbaar gericht op specifieke ziektebeelden en professionals.

Richtlijnen Kenniscentrum Ondervoeding

Richtlijnen databases voor specifieke beroepsgroepen

Richtlijnen European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN)