Bewustwording ouderen eiwitinname

Het project ConsuBETER (2019-2021) geeft antwoord op de vraag in hoeverre ouderen zich bewust zijn van het belang van een goede eiwitinname voor fit en vitaal ouder worden. Deze bewustwording was laag. Kennis en sociale omgeving werden geïdentificeerd als de belangrijkste determinanten om de eiwitinname verbeteren. Kennisverspreiding gaat bij voorkeur via een combinatie van offline (krant) en online (bv. Facebook) communicatie.

Ook zijn in ConsuBETER de data van www.goedgevoedouderworden geanalyseerd. Daaruit blijkt dat meer dan 60% van de ouderen één of meerdere risicofactoren heeft voor een verminderde voedingstoestand.

De risico’s nemen toe naarmate de leeftijd stijgt; in de leeftijdscategorie ≥85 jaar heeft >95% een risico op een verminderde voedingstoestand. Lees hier het volledige artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek.

Meer weten en resultaten?

Lees hier het artikel met de uitkomsten van de ConsuBETER-studie in het Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek.
Meer weten: zie https://www.han.nl/projecten/2019/consubeter/