Het Kennisnetwerk Expertgroep Diëtisten Goed Gevoed Ouder Worden bestaat uit diëtisten die getraind zijn om bij te dragen aan het uitvoeren van de interventie Goed Gevoed Ouder Worden. Deze interventie is opgenomen in de databank Loketgezondleven.nl van het RIVM.

De interventie Goed Gevoed Ouder Worden bestaat uit:

 • De website Goedgevoedouderworden.nl waar ouderen en naasten informatie, (zelf)testen, recepten voor goede voeding en advies bij problemen met eten en drinken kunnen vinden;
 • Een informatieve groepsbijeenkomst voor zelfstandig wonende ouderen, hun naasten, mantelzorgers en vrijwilligers om bewustwording te creeëren en kennis over (onder)voeding te vergroten. Bewustwording is essentieel om aandacht te vestigen op het voorkomen en tijdig herkennen van ondervoeding bij ouderen.
 • Een scholing voor zorgprofessionals om hun signaleringsvaardigheden te vergroten, zodat (het risico op) ondervoeding vroegtijdig wordt herkend.
expertgroep dietisten Goed Gevoed Ouder Worden

Wat houdt deelname aan het Kennisnetwerk Expertgroep Diëtisten Goed Gevoed Ouder Worden in?

1. Introductietraining bij start van deelname aan het kennisnetwerk

Diëtisten die deelnemen aan dit kennisnetwerk hebben een introductietraining gevolgd waarin de interventie Goed Gevoed Ouder Worden wordt toegelicht. Bovendien krijg je praktische tips voor het geven van de scholing en/of groepsbijeenkomst. Tenslotte word je geïnformeerd over ontwikkelingen vanuit het Kenniscentrum Ondervoeding en wordt stil gestaan bij de laatste stand van zaken ten aanzien van ondervoeding.

Doelen van de introductietraining:

 • je kent de opbouw van de interventie Goed Gevoed Ouder Worden
 • je bent van plan om actief bij te dragen aan het tegengaan van ondervoeding in de eigen regio door inzet van de interventie Goed Gevoed Ouder Worden.
 • je bent ambassadeur van het Kenniscentrum Ondervoeding

2. Uitvoer interventie Goed Gevoed Ouder Worden

Als lid van het netwerk kun je inloggen op de besloten pagina van het Kennisnetwerk Expertgroep Diëtisten Goed Gevoed Ouder Worden. Hier vind je onder andere handleidingen en powerpointpresentaties voor de scholing voor professionals en de groepsbijeenkomst voor ouderen. Ook vind je hier het forum, waar je in contact kunt komen met andere leden van het netwerk om bijvoorbeeld ervaringen te delen. Om voor accreditatiepunten in aanmerking te komen, dien je jaarlijks minimaal één onderdeel (scholing of groepsbijeenkomst) van de interventie Goed Gevoed Ouder Worden uit te voeren en bij te dragen aan de evaluatie van de interventie.

3. Netwerkbijeenkomsten

Tweemaal per jaar organiseren we een (online) netwerkbijeenkomst voor leden van het netwerk. Tijdens deze bijeenkomsten worden nieuwe inzichten ten aanzien ondervoeding gedeeld, word je geïnformeerd over ontwikkelingen vanuit het Kenniscentrum Ondervoeding en zullen vraagstukken, dilemma’s of casuïstiek worden besproken op initiatief van de leden. Om voor accreditatiepunten in aanmerking te komen, dien je jaarlijks minimaal één netwerkbijeenkomst bij te wonen.

Doelen van de netwerkbijeenkomsten:

 • je bent up to date ten aanzien van ontwikkelingen op gebied van ondervoeding en het Kenniscentrum Ondervoeding
 • je draagt actief bij aan uitwisseling van kennis en ervaring met andere leden van het kennisnetwerk ten aanzien van het uitvoeren van de interventie Goed Gevoed Ouder Worden

4. Accreditatiepunten

ADAP, onderdeel van de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici, kent geaccrediteerde punten toe voor deelname aan het kennisnetwerk als je voldoet aan de voorwaarden:

 • Introductietraining gevolgd
 • Bewijs dat je jaarlijks minimaal één onderdeel (scholing of groepsbijeenkomst) van de interventie Goed Gevoed Ouder Worden hebt uitgevoerd en hebt geëvalueerd.
 • Deelname aan de (online) netwerkbijeenkomsten (minimaal één per jaar).

Interesse?

Via de (social)media kanalen en/of website kondigen wij aan wanneer er een introductietraining wordt georganiseerd, zodat je je kunt aanmelden. Heb je interesse, maar is er nog geen nieuwe introductietraining aangekondigd of heb je nog vragen, stuur dan een mail met je contactgegevens aan Elke Naumann, projectleider Kenniscentrum Ondervoeding: e.naumann@kenniscentrumondervoeding.nl