De expertgroep Diëtisten Goed Gevoed Ouder Worden is een geaccrediteerd landelijk netwerk dat bestaat uit diëtisten die getraind zijn in het geven van de interventie Goed Gevoed Ouder Worden. Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op gebied van ondervoeding, ben je bereid jaarlijks een aantal scholingen te geven aan professionals en/of ouderen én wil je actief bijdragen aan dit netwerk? Lees dan verder!

Wat houdt deelname aan de Expertgroep Diëtisten Goed Gevoed Ouder Worden in?

expertgroep dietisten Goed Gevoed Ouder Worden

1. Training bij start van deelname aan netwerk

Diëtisten die deelnemen aan dit netwerk hebben een training gevolgd waarin de interventie Goed Gevoed Ouder Worden wordt toegelicht. In deze scholing wordt stilgestaan bij de laatste stand van zaken ten aanzien van ondervoeding. Bovendien krijg je praktische tips voor voor het geven van de scholing. Tenslotte wordt je geïnformeerd over ontwikkelingen vanuit het Kenniscentrum Ondervoeding.

2. Netwerkbijeenkomsten

Tweemaal per jaar wordt een (online) netwerkbijeenkomst georganiseerd voor leden van het netwerk. Tijdens deze bijeenkomsten worden nieuwe inzichten ten aanzien ondervoeding gedeeld, word je geïnformeerd over ontwikkelingen vanuit het Kenniscentrum Ondervoeding en zullen vraagstukken, dilemma’s of casuïstiek worden besproken op initiatief van de leden. Van leden van het netwerk wordt verwacht dat zij minimaal eenmaal per jaar aansluiten bij de netwerkbijeenkomst.

3. Forum

Als lid van het netwerk kun je inloggen op de speciale pagina van het netwerk diëtisten Goed Gevoed Ouder Worden. Hier kunnen leden elkaar vinden, ervaringen delen en elkaar raadplegen.

4. Evaluatie Goed Gevoed Ouder Worden

De interventie Goed Gevoed Ouder Worden is op genomen in de databank Loketgezondleven.nl van het RIVM met als erkenningsstatus ‘goed onderbouwd’. In 2022-2023 werken we aan een volgend niveau van erkenning van de interventie Goed Gevoed Ouder Worden: ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit’. Dat doen we samen met de expertgroep Diëtisten Goed Gevoed Ouder Worden en door het inventariseren van de evaluaties van scholingen en bijeenkomsten in deze periode. Met behulp van deze evaluaties kunnen wij nagaan in hoeverre we de beoogde doelen van de interventie bereiken en krijgen we inzicht in verbeterpunten voor de interventie.

5. Accreditatiepunten

Voor deelname aan dit netwerk ontvang je accreditatiepunten.

Heb je interesse om deel te nemen aan deze training of heb je nog vragen? Stuur dan een mail met je contactgegevens aan Elke Naumann, projectleider Kenniscentrum Ondervoeding: e.naumann@han.nl