Een samenwerking tussen diëtisten en mondhygiënisten

In het project ‘Eten met lange tanden’ (2019-2022) stond de samenwerking tussen diëtisten en mondhygiënisten centraal bij het tijdig signaleren van problemen rond voeding en mondgezondheid bij thuiswonende ouderen.

In dit project is onder andere gewerkt aan een beknopte set van vragen die mondhygiënisten en diëtisten helpt om patiënten te identificeren die risico’s hebben op problemen met mondgezondheid en voedingsinname. Bovendien zijn diëtisten en mondhygiënisten gevraagd naar hun ervaringen, wensen, succesfactoren en barrières ten aanzien van onderlinge samenwerking.

Ook andere professionals, zoals tandarts, huisartsen/praktijkondersteuners en verpleegkundigen, is gevraagd naar hun kijk op samenwerking met diëtisten en mondhygiënisten. Aan ouderen is gevraagd hoe optimale zorg rond rond voeding en mondzorg er volgens hen uit zou moeten zien. In de infographic folder  zijn alle opbrengsten en aandachtspunten terug te vinden.

Meer weten?

han.nl