Goed Gevoed Ouder Worden

Bewustwording ouderen en mantelzorgers

Erkenning interventie ‘Goed Gevoed Ouder Worden’

Op basis van de projecten ‘Goed Gevoed Ouder Worden’ en ‘Goed Gevoed Ouder Worden in Friesland’ is de interventie Goed Gevoed Ouder Worden (GGOW) ontwikkeld om de bewustwording en kennis over (risico op) ondervoeding te vergroten bij ouderen, mantelzorgers en zorgverleners.

In 2018 heeft het RIVM de interventie GGOW erkent als goed onderbouwde interventie en opgenomen in de databank van het Loket Gezond Leven.

In 2023 moet het erkenningstraject van de interventie GGOW opnieuw zijn doorlopen voor erkenning in een volgend niveau. Dit erkenningstraject maakt deel uit van de opdracht van het ministerie van VWS de aanpak van ondervoeding bij ouderen daar waar mogelijk te borgen.

In 2022-2023 zullen de effecten van deze interventie geëvalueerd worden conform de randvoorwaarden van het RIVM en zo nodig aangepast worden, zodat de erkenning een vervolg krijgt van’ goed onderbouwd’ (niveau I) naar ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit’ (niveau II).

De evaluatie zal zich richten op:

  1. De effecten van het bijwonen van groepsbijeenkomsten ten aanzien van kennis over risicofactoren, preventie en behandeling van ondervoeding bij ouderen;
  2. De effecten van het bijwonen van training voor professionals in de eerste lijn ten aanzien van kennis over verschillende aspecten van ondervoeding en interdisciplinaire samenwerking;
  3. Aanpassen van de groepsbijeenkomsten en de training op basis van de resultaten van de evaluatie.

Projecten GGOW

In de projecten ‘Goed Gevoed Ouder Worden’ en ‘Goed Gevoed Ouder Worden in Friesland’ zijn in 2018 de onderdelen voor de interventie ontwikkeld:

  • Een website (goedgevoedouderworden.nl) voor ouderen en mantelzorgers met onder andere informatie en twee zelftests over goede voeding en ondervoeding;
  • Een voorlichtingsbijeenkomst voor ouderen en mantelzorgers;
  • Een scholing voor eerstelijns zorgverleners.

Doel van Goed Gevoed Ouder Worden is de bewustwording vergroten met betrekking tot de negatieve gevolgen van (verhoogd risico op) ondervoeding op de gezondheid van zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder, hoe men (verhoogd risico op) ondervoeding herkent en hoe (verhoogd risico op) ondervoeding kan worden voorkomen bij deze doelgroep.

Doelgroepen

  1. Nederlandse zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder en hun mantelzorgers. Dit kunnen zowel ouderen zijn die geen hulp nodig hebben bij eten en drinken, boodschappen doen en maaltijdbereiding als ouderen die hierbij wel hulp krijgen van zorgverleners en/of mantelzorgers.
  2. Eerstelijns zorgverleners die nauw betrokken zijn bij de zorg en hulp aan (kwetsbare en hulpbehoevende) ouderen.

Uitvoer van de voorlichtingsbijeenkomst en scholing wordt gedaan door De Expertgroep Diëtisten Goed Gevoed Ouder Worden. Dit zijn eerstelijns diëtisten die hiervoor getraind zijn door de Stuurgroep Ondervoeding. Bent u op zoek naar een diëtist die scholing kan verzorgen voor uw organisatie of in uw regio? Kijk dan hier.

Om het belang van Goed Gevoed Ouder Worden en in het bijzonder de website www.goedgevoedouderworden.nl  onder de aandacht te brengen zijn een flyer, poster en brochure beschikbaar. Klik op onderstaande afbeeldingen om ze te bekijken en te downloaden voor gebruik.

                    

Rapportages

Speciaal voor inwoners van Friesland is op de website www.goedgevoedouderworden.nl informatie te vinden over onder andere mogelijkheden voor maaltijd- en boodschappenservices in Friesland, Friese recepten, hulp bij smaakverlies, mogelijkheden voor hulp door de gemeente en contactgegevens van Friese wijk- en gebiedsteams. Bekijk de informatie voor Friesland hier.

         

Vragen of opmerkingen over dit project?

Neem contact op met het Kenniscentrum Ondervoeding via ons contactformulier.

In de projecten Goed Gevoed Ouder Worden en Goed Gevoed Ouder Worden in Friesland is samengewerkt met

Een project van

Meer informatie

De interventie Goed Gevoed Ouder Worden (GGOW) is erkend door het RIVM als goed onderbouwde interventie en opgenomen in de databank van het Loket Gezond Leven

Gefinancierd door