Interventie Goed Gevoed Ouder Worden

De interventie Goed Gevoed Ouder Worden is een interventie van het Kenniscentrum Ondervoeding en is gericht op zowel ouderen en hun naasten als op zorgprofessionals. De interventie is opgenomen in Loket Gezond Leven van het RIVM. Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) waarin de interventie Goed Gevoed Ouder Worden is opgenomen, biedt het fundament voor een lokaal gezondheidsbeleid. Een van de beoogde resultaten van het GALA is dat ondervoeding bij ouderen vroegtijdiger wordt gesignaleerd door zorgprofessionals en professionals in het sociaal domein. Hoe eerder ondervoeding wordt gesignaleerd, hoe beter het te behandelen is. Nóg beter is het voorkomen van ondervoeding bij ouderen door implementatie van de domeinoverstijgende netwerkaanpak ondervoeding ouderen ontwikkeld door het Kenniscentrum Ondervoeding.

  • De interventie Goed Gevoed Ouder Worden bestaat uit:
    De website Goedgevoedouderworden.nl waar ouderen en naasten informatie, (zelf)tests, recepten voor goede voeding en advies bij problemen met eten en drinken kunnen vinden.
  • Een informatieve groepsbijeenkomst voor zelfstandig wonende ouderen hun naasten, mantelzorgers en vrijwilligers om bewustwording te creëren en kennis over (onder)voeding te vergroten. Bewustwording is essentieel om aandacht te vestigen op het voorkomen en tijdig herkennen van ondervoeding bij ouderen.
  • Een scholing voor zorgprofessionals om hun signaleringsvaardigheden te vergroten, zodat (het risico op) ondervoeding vroegtijdig wordt herkend.

De interventie wordt uitgevoerd door een diëtist van het Kennisnetwerk Expertgroep Diëtisten Goed Gevoed Ouder Worden van het Kenniscentrum Ondervoeding. De leden zijn diëtisten die getraind zijn in het geven scholing voor zorgprofessionals. Bekijk het overzicht van leden van dit netwerk.

logo GGOW