Dit kunnen we voor je doen

We helpen je graag met informatie rondom ondervoeding. Om dit te voorkomen, te signaleren en te behandelen. In alle sectoren van de zorg, voor alle doelgroepen, van jong tot oud.

Bewustwordingsactie GOED GEVOED OUDER WORDEN

Kom ook in actie en deel de communicatie-uitingen tussen 1 april 2023 – 1 juli 2023. Samen informeren we zoveel mogelijk ouderen en hun naasten, professionals in zorg en welzijn en organisaties.

Aanpak ondervoeding in het GALA

Een gezond voedingspatroon én specifiek het verminderen van ondervoeding bij ouderen is één van de thema’s in het Gezond en Actief Leven Akkoord. Ga aan de slag en voorkom ondervoeding in uw gemeente met een integrale aanpak die zelfredzaamheid en behoud van eigen regie stimuleert.

VERBETERDOEL ONDERVOEDING IGJ

In de basisset Medisch Specialistische Zorg is optimale screening en behandeling voor, tijdens en na klinische opname opgenomen als verbeterdoel Ondervoeding. Om toepassing van het verbeterdoel te stimuleren, zijn goede voorbeelden verzameld.