IGJ Verbeterdoel Ondervoeding

In de basisset Medisch Specialistische Zorg is optimale screening en behandeling voor, tijdens en na klinische opname opgenomen als verbeterdoel Ondervoeding vanaf 2023. Tot en met 2020 waren er kwaliteitsindicatoren ondervoeding opgenomen in de basisset MSZ. Voor meer informatie over de periode tot en met 2021, zie archief op deze pagina. Sinds het wegvallen van de kwaliteitsindicatoren ondervoeding in 2021 heeft het Kenniscentrum Ondervoeding gepleit voor het opnemen van een verbeterdoel Ondervoeding in de basisset MSZ en dit samen met FMS, V&VN en IGJ ontwikkeld.

Dit verbeterdoel heeft als doel om ondervoeding tijdig te herkennen en te behandelen voor, tijdens en na klinische opname. Dit geldt zowel voor opname, bijvoorbeeld door poliklinisch te screenen bij hoog risico groepen, als tijdens en na klinische opname. Zo kan ondervoeding of verdere achteruitgang van de voedingstoestand tijdens opname worden voorkomen en tijdig worden behandeld waarbij, indien geïndiceerd, zorg wordt overgedragen voor het voortzetten van de behandeling na ontslag. Het is hierbij duidelijk wat de verantwoordelijkheden zijn van de betrokken zorgprofessionals en/of organisaties voor, tijdens en na de opname in de instelling.

Vind hier de basisset medisch specialistische zorg 2023. Het verbeterdoel Ondervoeding is te vinden op blz 23 t/m 25.

Vragenlijst Verbeterdoel Ondervoeding

Het Kenniscentrum Ondervoeding en de Alliantie Voeding in de Zorg hebben in juni 2023 een korte vragenlijst uitgezet. Dit geeft een beeld of ziekenhuizen het verbeterdoel Ondervoeding oppakken en overgaan tot verbeteracties. Ook haalden we knelpunten en vragen op. Lees hier de uitkomsten van de vragenlijst.

Goede voorbeelden

Om instellingen te ondersteunen bij de implementatie van het verbeterdoel verzamelt het Kenniscentrum Ondervoeding goede voorbeelden van zorg rondom ondervoeding. Onderstaande goede voorbeelden kunnen andere instellingen inspireren tot verbeteracties. Deze lijst is niet statisch; regelmatig zullen nieuwe voorbeelden toegevoegd worden.

De goede voorbeelden zijn ingedeeld per thema, namelijk:  screenen voor en tijdens opname / taken en verantwoordelijkheden / behandeling en voedingsconcept / continuïteit van zorg / eigen regie patiënt.

Screenen voor en tijdens opname

Veel ziekenhuizen zijn al actief met de screening op en behandeling van ondervoeding vanuit de eerdere indicatoren ondervoeding van de IGJ. In veel epd systemen is het screenen reeds ingebouwd en te monitoren. Ook deze tools mogen gebruikt worden om aan te tonen hoe de zorg voor ondervoede patiënten is georganiseerd in de instelling. Met dit verbeterdoel nodigt de IGJ de instellingen uit om hierop door te gaan en te blijven verbeteren op dit thema door de pdca-cylus toe te passen.

Heeft u vragen over deze website, dan kunt u mailen naar info@kenniscentrumondervoeding.nl of vul het contactformulier in.

Heeft u inhoudelijke vragen over het goede voorbeeld, dan verwijzen we u naar de instelling waar deze werkwijze wordt toegepast. Zie hiervoor de contactgegevens op de pagina van het goede voorbeeld.

Hierin is informatie te vinden over de indicatoren ondervoeding tot 2021. In het archief is o.a. te vinden:

  • Factsheets met resultaten op de kwaliteitsindicator ondervoeding van de jaren 2018, 2019 en 2020
  • Artikel: Eiwitinname van 339.720 ondervoede patiënten opgenomen in Nederlandse ziekenhuizen
  • Inzicht in de indicator: een verkenning (’20) van positieve factoren/ knelpunten voor het behalen van een adequate eiwitinname tijdens ziekenhuisopname.

Goede voorbeelden zijn verzameld in samenwerking met:

Alliantie Voeding in de zorg

Goede Zorg Proef Je

Wil jij jouw goede voorbeeld op deze website delen met de andere ziekenhuizen?

Vul het format in. Tips bij het invullen:

  • Beschrijf de titel kort en krachtig. Lever ook een logo of afbeelding aan.
  • Zorg dat de tekst duidelijk is voor de lezer. Wat is er precies gedaan of veranderd?
  • Help andere ziekenhuizen zo goed mogelijk op weg door praktische hulpmiddelen te delen. Denk aan stroomschema, protocol, werkafspraken, folder enz.
  • Gebruik geen afkortingen of vakjargon. Zorg dat het duidelijk is voor verschillende zorgverlener.

Verstuur het ingevulde format naar info@kenniscentrumondervoeding.nl

En wie weet vind je jouw ziekenhuis hier als goed voorbeeld terug!

Meer informatie

Om ziekenhuizen en particuliere klinieken te helpen bij het werken met verbeterdoelen heeft de IGJ dit schema gemaakt.

Meer informatie over de basisset, verbeterdoelen en het aanleveren van gegevens vindt u op de website van de IGJ.

Bij vragen over de aanlevering van het verbeterdoel bij de IGJ, verwijzen we u naar de website van de IGJ.