Verbeterdoel ondervoeding – Goed voorbeeld

Verpleegkundigen en zorgassistenten met aandachtsgebied voeding

In ZGT zijn op iedere verpleegafdeling een verpleegkundige en een zorgassistent met een aandachtsgebied voeding. Jaarlijks wordt een inspiratiebijeenkomst georganiseerd voor deze groep.

Hoe is de zorg hiermee verbeterd?

De kennis  over voeding en de betrokkenheid van de verpleegafdeling is verhoogd. De verpleegkundigen en zorgassistenten met aandachtsgebied voeding delen hun kennis en inzichten met hun achterban.  Ze zijn kartrekker wat betreft ontwikkelingen op de afdeling rondom voeding en een aanspreekpunt voor de diëtisten. Eén a twee keer per jaar is er overleg met deze verpleegkundige en zorgassistent, de dietist en het unithoofd om te evalueren hoe het gaat en wat er kan worden verbeterd.

Inhoud

Per afdeling zijn er een verpleegkundige en zorgassistent met aandachtsgebied voeding. De verpleegkundige en zorgassistent met aandachtgebied voeding worden op de hoogte gehouden wat er speelt, betrokken bij de processen, om input gevraagd en gestimuleerd verbeterdoelen op eigen afdeling te formuleren en uit te werken. Dit wordt jaarlijks teruggekoppeld. Jaarlijks organiseren ze een inspiratiebijeenkomst voor deze groep. Dit gebeurt nu sinds een jaar of 3 en het is merkbaar dat verpleegkundigen en zorgassistenten in hun rol groeien, samen met het unithoofd. De inspiratiebijeenkomsten worden enthousiast bezocht.

Tools en hulpmiddelen

Contact

Corine van Dijk, diëtist ZGT

c.vdijk@zgt.nl