Over het Kenniscentrum Ondervoeding

Het Kenniscentrum Ondervoeding is het onafhankelijke, multidisciplinaire, domeinoverstijgende kennisnetwerk/platform op het gebied van  bewustwording, preventie, signalering en behandeling van ondervoeding in alle sectoren van de zorg voor alle doelgroepen, van jong tot oud.
Onze missie is het verlagen van de prevalentie van ondervoeding in alle sectoren en domeinen in de zorg en het sociale domein door kennis over ondervoeding en de gevolgen ervan te vergroten en preventie, vroege herkenning en behandeling te optimaliseren in het algemeen en in het bijzonder bij risicogroepen: ouderen, acuut en chronisch zieke kinderen en volwassenen.
Onze kernwaarden zijn deskundig, onafhankelijk, praktijkgericht, verbindend, idealistisch en verantwoordelijk.
Onze kerntaken zijn aanjagen en agenderen – (door)ontwikkelen – uitvoeren, verspreiden en implementeren – coördineren – ondersteuning en helpdesk bieden – overdragen.

Deze website is bedoeld voor professionals die meer willen weten over dit zorgprobleem en er zelf mee aan de slag willen. Wij bieden kennis en ondersteuning, met behulp van diverse middelen en media.
De website Goed Gevoed Ouder Worden is gemaakt voor ouderen en mantelzorgers. Op die website staat uitgebreide informatie over goede voeding en ondervoeding bij ouder worden.

KCO samenvatting

Wat is er nodig?

Om ons doel te bereiken is structurele samenwerking en financiering vanuit budgethouders noodzakelijk.

Meer weten?

Meer weten over het Kenniscentrum Ondervoeding? Lees de samenvatting voor de speerpunten, werkwijze en projecten.  Dit document wordt momenteel geactualiseerd en zal eind april herzien zijn.

Het Kenniscentrum Ondervoeding is begin 2005 samengesteld.
Op 19 maart 2007 is de stichting opgericht onder de naam ‘Stuurgroep Wie Beter Eet Wordt Sneller Beter’. De verkorte naam van de stichting was tot begin 2022 Stuurgroep Ondervoeding en is nu Kenniscentrum Ondervoeding.
Sinds 2008 heeft onze Stichting de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling): dit zijn instellingen die zich nagenoeg geheel inzetten voor het algemene belang.
Het Kenniscentrum Ondervoeding heeft tot op heden geen structurele financiering. Wij zijn voor het uitvoeren van onze activiteiten en projecten afhankelijk van subsidies, zoals van ZonMw en het min. van VWS, en van een enkele grant en donatie, zoals van de VNFKD.  Hiernaast maakt het Kenniscentrum Ondervoeding regelmatig deel uit van een consortium bij gezamenlijke projecten.

Kenniscentrum Ondervoeding, Nic Witsenkade 13 hs, 1017 ZR Amsterdam.
bureau@kenniscentrumondervoeding.nl        T 020-6266694 / M 06 29590380
IBAN   NL 72 ABNA 0981 648 673 tav St. Wie beter eet wordt sneller beter  BIC   ABNA NL 2A
BTW nr: 8178.81.244.B.01    KvK: 34272160