Materialen bestellen en downloaden

Factsheets Kinderen, Zieken, Ouderen

Met de factsheets kan aandacht gevraagd worden voor ondervoeding bij kinderen, zieken en ouderen. De factsheets zijn bedoeld voor professionals in zorg en welzijn. Van elke factsheet is een digitale versie beschikbaar en een versie om te laten drukken. De factsheets zijn niet te bestellen maar gratis te downloaden.

SNAQ 65+

De SNAQ65+ is het screeningsinstrument voor thuiswonende ouderen. Het wordt gebruikt in de eerstelijnszorg en de thuiszorg. Als u de kaartjes via de onderstaande invulvelden aanvraagt, rekenen we €1,50 per stuk.

Het is ook mogelijk bij Nutricia Advanced Medical Nutrition de SNAQ65+ kosteloos (max. 5 stuks) aan te vragen.  Op het meetlint staat dan hun logo. U kunt hen een aanvraag sturen via: https://www.nutricia.nl/Contact/Contact-NL

SNAQ 65+ uitvoering voor revalidatiecentra

In 2001 is in revalidatiecentra onderzocht welk instrument de beste diagnostische waarde heeft. Dit bleek de SNAQ65+. De  SNAQ65+ is voor het gebruik in revalidatiecentra aangepast door toevoeging van de tekst “Ontwikkeld voor thuiswonende ouderen, maar ook geschikt voor klinisch opgenomen volwassenen in het revalidatiecentrum”.

SNAQ

De SNAQ (Short Nutritional Assessment Questionnaire) is geschikt voor screening in het ziekenhuis.

SNAQ RC

De SNAQRC is het screeningsinstrument voor de verpleeg- en verzorgingshuizen. U kunt de SNAQRC (met een minimum van 10 stuks) bestellen voor €1,00 per stuk.

STRONG-kids

De STRONGkids is  ontwikkeld om ondervoeding bij kinderen in het ziekenhuis op te sporen. U kunt de screeningskaartjes kosteloos aanvragen bij

Nutricia Advanced Medical Nutrition.  U kunt hen een aanvraag sturen via: https://www.nutricia.nl/Contact/Contact-NL

Brochure ’Goed Gevoed Ouder Worden’

In de brochure ‘Goed Gevoed Ouder Worden’ staan tips en adviezen om goed gevoed ouder te worden en te blijven. Deze is te gebruiken om ouderen en mantelzorgers te informeren over wat goede voeding is (vanaf 70 jaar), wat men zelf kan doen om goed gevoed te blijven, wat ondervoeding is en wat men kan doen om dit te voorkomen. De brochure is als gedrukt exemplaar te bestellen (A5-formaat), maar ook digitaal (gratis) beschikbaar en hier te downloaden.

Poster Goed Gevoed Ouder Worden

Om het belang van Goed Gevoed Ouder Worden en de website www.goedgevoedouderworden.nl onder de aandacht te brengen is nu een poster beschikbaar. De poster is niet te bestellen maar gratis te downloaden voor digitaal gebruik en drukwerk. 

Het Voedingspaspoort: handreiking en landelijk concept

Tijdens het project Het Voedingspaspoort heeft het Kenniscentrum Ondervoeding een handreiking ontwikkeld waarin de werkwijze beschreven staat om in een regionaal samenwerkingsverband de continuïteit in de voedingszorg voor (kwetsbare) ouderen te verbeteren.

Daarnaast is het landelijk concept Voedingspaspoort ontwikkeld. Een (digitaal) aantekenboekje en handig hulmiddel ter ondersteuning van de oudere, waarin samen met de mantelzorger en betrokken professionals, de belangrijkste gegevens en afspraken over de voedingszorg kan worden vastgelegd.

Beiden zijn niet te bestellen maar gratis te downloaden.