Materialen bestellen en downloaden

Factsheets Kinderen, Zieken, Ouderen

Met de factsheets kan aandacht gevraagd worden voor ondervoeding bij kinderen, zieken en ouderen. De factsheets zijn bedoeld voor professionals in zorg en welzijn. Van elke factsheet is een digitale versie beschikbaar en een versie om te laten drukken. De factsheets zijn niet te bestellen maar gratis te downloaden.

Signaleringskaart Goed Gevoed Ouder Worden – Sociaal domein

Het Kenniscentrum Ondervoeding heeft samen met o.a. Movisie, Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), Vilans, KBO-PCOB, Actiz een signaleringskaart ontwikkeld voor professionals en vrijwilligers in het sociaal domein. Hiermee kunnen zij bij ouderen het gesprek aangaan over eten, drinken, boodschappen doen en maaltijden bereiden, en alert zijn op signalen van mogelijke ondervoeding.

Lees hier meer over ontwikkeling en toepassing van de signaleringskaart.

Via de download knop kunt u de digitale versie en/of versie voor drukwerk gratis downloaden. Heeft u vragen? Neem dan contact op met ons.

SNAQ 65+

De SNAQ65+ is het screeningsinstrument voor thuiswonende ouderen. Het wordt gebruikt in de eerstelijnszorg en de thuiszorg. Als u de kaartjes via de onderstaande invulvelden aanvraagt, rekenen we €1,50 per stuk.

Het is ook mogelijk bij Nutricia Advanced Medical Nutrition de SNAQ65+ kosteloos (max. 5 stuks) aan te vragen.  Op het meetlint staat dan hun logo. U kunt hen een aanvraag sturen via: https://www.nutricia.nl/Contact/Contact-NL

De SNAQ65+ is ook beschikbaar in diverse talen. Zie hier.

SNAQ 65+ uitvoering voor revalidatiecentra

In 2001 is in revalidatiecentra onderzocht welk instrument de beste diagnostische waarde heeft. Dit bleek de SNAQ65+. De  SNAQ65+ is voor het gebruik in revalidatiecentra aangepast door toevoeging van de tekst “Ontwikkeld voor thuiswonende ouderen, maar ook geschikt voor klinisch opgenomen volwassenen in het revalidatiecentrum”.

SNAQ

De SNAQ (Short Nutritional Assessment Questionnaire) is geschikt voor screening in het ziekenhuis.

De SNAQ is ook beschikbaar in diverse talen. Zie hier.

SNAQ RC

De SNAQRC is het screeningsinstrument voor de verpleeg- en verzorgingshuizen. U kunt de SNAQRC (met een minimum van 10 stuks) bestellen voor €1,00 per stuk.

De SNAQRC is ook beschikbaar in diverse talen. Zie hier.

STRONG-kids

De STRONGkids is  ontwikkeld om ondervoeding bij kinderen in het ziekenhuis op te sporen. U kunt de screeningskaartjes kosteloos aanvragen bij

Nutricia Advanced Medical Nutrition.  U kunt hen een aanvraag sturen via: https://www.nutricia.nl/Contact/Contact-NL

De STRONGkids is ook beschikbaar in het Engels. Zie hier.

Meet en weet wat je patiënt/cliënt eet

De ‘Meet en weet wat je patiënt/cliënt eet’ methode is ontwikkeld om de vocht- en voedselinname van de patiënt of cliënt bij te houden. Aan de hand van een score krijgt de verpleegkundige of verzorgende een beeld of de voedselinname voldoende, matig of slecht was.

Download hier de invullijst met vocht  en de bijbehorende uitleg.

De Meet en weet methode is ook beschikbaar in het Engels. Zie hier.

Brochure ’Goed Gevoed Ouder Worden’

In de brochure ‘Goed Gevoed Ouder Worden’ staan tips en adviezen om goed gevoed ouder te worden en te blijven. Deze is te gebruiken om ouderen en mantelzorgers te informeren over wat goede voeding is (vanaf 70 jaar), wat men zelf kan doen om goed gevoed te blijven, wat ondervoeding is en wat men kan doen om dit te voorkomen. De brochure is als gedrukt exemplaar te bestellen (A5-formaat), maar ook digitaal (gratis) beschikbaar en hier te downloaden.

Poster Goed Gevoed Ouder Worden

Om het belang van Goed Gevoed Ouder Worden en de website www.goedgevoedouderworden.nl onder de aandacht te brengen is nu een poster beschikbaar. De poster is niet te bestellen maar gratis te downloaden voor digitaal gebruik en drukwerk. 

Het Voedingspaspoort: handreiking en landelijk concept

Tijdens het project Het Voedingspaspoort heeft het Kenniscentrum Ondervoeding een handreiking ontwikkeld waarin de werkwijze beschreven staat om in een regionaal samenwerkingsverband de continuïteit in de voedingszorg voor (kwetsbare) ouderen te verbeteren.

Daarnaast is het landelijk concept Voedingspaspoort ontwikkeld. Een (digitaal) aantekenboekje en handig hulmiddel ter ondersteuning van de oudere, waarin samen met de mantelzorger en betrokken professionals, de belangrijkste gegevens en afspraken over de voedingszorg kan worden vastgelegd.

Beiden zijn niet te bestellen maar gratis te downloaden.

Brochure Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

Ondervoeding is in Nederland een onderschat probleem met grote gevolgen voor het dagelijkse functioneren van ouderen en een grotere kans op valincidenten door verlies van spiermassa en spierkracht. Een op de vijf van de thuiswonende 75-plussers is ondervoed. Het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) geeft gemeenten, organisaties in het sociaal domein en in de zorg handvatten om een breed en samenhangend beleid te voeren rondom gezonde voeding. Zodat alle professionals in het sociaal domein en zorgdomein aandacht hebben voor een gezond voedingspatroon en specifiek het voorkomen en verminderen van ondervoeding bij ouderen.

In deze brochure leest u over het belang van een integrale aanpak van ondervoeding bij ouderen en hoe u in uw eigen gemeente/regio aan de slag kunt gaan.

De brochure is niet te bestellen maar gratis te downloaden.