Signaleringskaart Goed Gevoed Ouder Worden

Voor professionals en vrijwilligers in sociaal werk die contact hebben met ouderen

Voorkom ondervoeding, herken de signalen

De signaleringskaart ‘Goed gevoed ouder worden’ ondersteunt je als professional of vrijwilliger in het sociaal domein bij het laagdrempelig met ouderen in gesprek gaan over het belang van goed (kunnen) blijven eten en drinken.

Goed gevoed ouder worden is voor een groot aantal thuiswonende ouderen niet vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld omdat koken of boodschappen doen moeite kost, of men geniet niet meer van het eten. Als iemand door problemen met eten, drinken, koken of boodschappen doen een tijdje minder eet dan nodig is, gaat het welbevinden, de spierkracht en de gezondheid achteruit. Iemand raakt dan ondervoed.

De signaleringskaart is vrij te downloaden en te gebruiken, een versie voor drukwerk kun je hier downloaden.

Bekijk de signaleringskaart

Ga in gesprek over eten en drinken

In gesprek gaan met ouderen over eten, drinkPost 1 - Kernboodschapen, boodschappen doen en koken is belangrijk. Op tijd bieden van hulp en ondersteuning kan achteruitgang van welbevinden en ondervoeding voorkomen. Vanuit het sociaal domein is hierbij veel mogelijk.

Ondervoeding een onderschat probleem

Ondervoeding krijgt in tegenstelling tot ‘overvoeding’ maar weinig aandacht. Dit is onterecht omdat ondervoeding vaker voorkomt dan je denkt. Zeker bij thuiswonende ouderen. Voorkomen van ondervoeding is beter dan genezen. Hoe eerder problemen gesignaleerd en besproken worden, hoe beter.

Een (hoog risico op) ondervoeding komt voor bij

  • 8,5% van alle thuiswonende 65-plussers.
  • 16% van de thuiswonende kwetsbare 65-plussers. Denk aan ouderen met thuiszorg, slechte eetlust, ouderen die minder mobiel of alleenwonend zijn.
  • 19% van de thuiswonende 85-plussers.

Ontwikkeling en ervaringen in de praktijk

Het Kenniscentrum Ondervoeding heeft i.s.m. onder andere Vilans, Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), Movisie, Tzorg en het Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen de signaleringskaart ontwikkeld.

Een kleine groep medewerkers uit het sociaal domein heeft tijdens een pilot ervaring opgedaan met het gebruik van de kaart. Enkele reacties waren:

‘De kaart brengt signalen waarop ik kan letten en de vragen die ik naar aanleiding hiervan kan stellen op ene duidelijke manier in beeld. De kaart is dus goed toe te passen in de praktijk.’ 

– 

‘Het zijn relevante vragen om zodoende te achterhalen hoe de klant eet en hoe dit evt. veranderd/verbeterd kan worden.’

‘De signaleringskaart is een mooie ondersteuning bij het gesprek en is een mooie aanvulling op het Positieve Gezondheid spinnenweb.’

‘De signaleringskaart kan ik bespreken met mijn cliënten waarbij ik een vermoeden heb dat er problemen zijn met de juiste/genoeg voeding. De brochure heb ik samen besproken en daarna achtergelaten zodat mijn cliënt alles nog even rustig na kon lezen. Ik vond het een fijne manier om zo het gesprek aan te gaan.’