Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) – Vitaal Ouder Worden

Voorkomen van ondervoeding bij ouderen vraagt om een integrale aanpak

Het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) geeft gemeenten, organisaties in het sociaal domein en in de zorg handvatten om een breed en samenhangend beleid te voeren rondom gezonde voeding. Zodat alle professionals in het sociaal domein en zorgdomein aandacht hebben voor een gezond voedingspatroon en specifiek het voorkomen en verminderen van ondervoeding bij ouderen.

Neem nu deel aan de Community of Practice

Wilt u als gemeente of regio aan de slag met de opdracht “Ondervoeding bij ouderen wordt vroegtijdiger gesignaleerd door zorgprofessionals en professionals in het sociaal domein” zoals beschreven in het Gezond en Actief Leven Akkoord? Doe dan mee in een leernetwerk (Community of Practice) om de domeinoverstijgende netwerkaanpak ondervoeding ouderen te implementeren en te borgen in jouw gemeente.

Meld je nu aan voor 1 juli 2024 en start najaar 2024.
Het Kenniscentrum Ondervoeding zal de community ondersteunen en faciliteren met het ontsluiten van goede voorbeelden, een toolbox beschikbaar te stellen, actuele informatie rondom het onderwerp te delen, samenwerking binnen de community te stimuleren.
Lees hier meer over het leernetwerk.

“Als gemeente Rotterdam zetten we ons in om ouderen te ondersteunen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Het op tijd herkennen van signalen van ondervoeding onder risicogroepen hebben we daarom opgenomen in onze welzijnsopdracht. Ondervoeding leidt tot minder sterke spieren. Daarmee kan het iemands zelfstandigheid flink beperken. Samen zetten we ons in om ondervoeding te voorkomen én herkennen.”

Nicole van WindenBeleidsadviseur Gezondheid Gemeente Rotterdam

Een goed voedingspatroon van groot belang bij vitaal ouder worden

Ondervoeding is in Nederland een onderschat probleem met grote gevolgen voor het dagelijkse functioneren en een grotere kans op valincidenten door verlies van spiermassa en spierkracht. Een op de vijf van de thuiswonende 75-plussers is ondervoed. Onder ouderen die thuiszorg ontvangen is dit zelfs 30% tot 40%. Ook stijgt het aantal ouderen met ondervoeding door de dubbele vergrijzing: men wordt gemiddeld ouder en het totaal aantal ouderen neemt toe.

Een integrale aanpak van ondervoeding bij ouderen zal de kwaliteit van leven van ouderen verbeteren. Zodat zij fit ouder kunnen worden en zo lang mogelijk kunnen blijven doen wat hen blij maakt. Zo stimuleren we zelfredzaamheid en behoud van eigen regie.

Ondervoeding pakken we samen aan

Hoe eerder ondervoeding wordt gesignaleerd, hoe beter het te behandelen is. Nóg beter is het voorkomen van ondervoeding bij ouderen. Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) biedt het fundament voor een lokaal gezondheidsbeleid. De aanpak van ondervoeding is in 4 fasen te onderscheiden. Samenwerking en overdracht is hierbij essentieel.

Interventie Goed Gevoed Ouder Worden

De interventie Goed Gevoed Ouder Worden (opgenomen in Loket Gezond Leven van het RIVM), is een initiatief van het Kenniscentrum Ondervoeding en is gericht op zowel ouderen en hun naasten als op professionals werkzaam in het sociaal domein en eerstelijns zorgverleners.

Maak gebruik van de interventie en Diëtisten uit het Kennisnetwerk Goed Gevoed Ouder Worden van het Kenniscentrum Ondervoeding. Zij hebben de kennis en ervaring om uw gemeente op weg te helpen.

Webinar Vitaal Ouder Worden – VNG

Op 4 september 2023 vond de webinar ‘Vitaal Ouder Worden’ plaats. Daarin komt ook het thema ‘Gezond voedingspatroon en ondervoeding voorkomen’ aan bod (vanaf 3o minuten). Kijk hier de webinar terug.

Aan de slag: voorkom ondervoeding in uw gemeente

In uw gemeente kunt u ondervoeding bij ouderen beperken. Dit kunt u doen:

Besteed aandacht aan de aanpak van ondervoeding bij ouderen in de lokale nota gezondheidsbeleid of in het lokale preventieakkoord. Overweeg een integrale aanpak van ondervoeding te combineren met andere thema’s zoals valpreventie, eenzaamheid en sociaal isolement. Lees meer

Organiseer activiteiten voor ouderen, naasten, vrijwilligers en professionals om de bewustwording en kennis over ondervoeding te vergroten. Lees meer

Vergroot de signaleringsvaardigheden van professionals in het sociaal en zorgdomein, zodat (het risico op) ondervoeding vroegtijdig wordt herkend. Lees meer

Maak duidelijke afspraken over wie welk initiatief neemt binnen uw gemeente. Voor vroegsignalering, screening en diagnostiek van ondervoeding, maar ook voor het vervolg. Maak afspraken over de taakverdeling tussen het sociaal en zorgdomein (huisartsenpraktijk, diëtist en (wijk)verpleegkundige. Lees meer

Informeer ouderen, informele zorg, het sociaal en zorgdomein van initiatieven in jouw gemeente. Zoals boodschappenservice en organisaties die gezonde maaltijden faciliteren. Informeer ook over de vergoedingen die hiervoor bestaan. Lees meer