Download de concept-signaleringskaart.

Deze conceptkaart is nog in ontwikkeling en wordt momenteel in de praktijk getest. In september is hier een definitieve versie beschikbaar.

In ontwikkeling:

Het Kenniscentrum Ondervoeding ontwikkelt samen met o.a. Movisie, Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), Vilans, KBO-PCOB, Actiz een signaleringskaart voor medewerkers uit het sociaal domein. Hiermee kunnen zij bij ouderen het gesprek aangaan over eten, drinken, boodschappen doen en maaltijden bereiden, en alert zijn op signalen van mogelijke ondervoeding.