Verbeterdoel ondervoeding – Goed voorbeeld

Het uitvoeren van audits samen met zorgprofessionals en de patient

In ZGT gaan ze in 2024 audits uitvoeren op 5 verschillende verpleegafdelingen.

Hoe is de zorg hiermee verbeterd?

Bij het ZGT hebben ze gezocht naar een manier om aan te tonen hoe de kwaliteit van zorg is. Hierbij bleek het uitvoeren van audits het meest passend. Er wordt verwacht op deze wijze het beste in gesprek te komen met wat de patient er van vindt en dat er zo meer inzicht wordt verkregen waar verbetering nodig is.

Inhoud

Er volgt in 2024 een interne toetsing door twee intern auditoren. Zij toetsen op verschillende verpleegafdelingen hoe het proces rondom ondervoeding is vormgegeven en of gemaakte afspraken worden nageleefd. Tijdens deze audits staat de patiënt centraal en worden gesprekken gevoerd en observaties gedaan met betrokken zorgprofessionals.
De stuurgroep Voeding ontvangt de bevindingen van de interne toets en kan aan de slag met eventuele verbeterpunten.

Tools en hulpmiddelen

Contact

Corine van Dijk, diëtist ZGT

c.vdijk@zgt.nl