Gezondheidseconomische analyse wijst uit: Behandeling ondervoeding bespaart miljarden

Behandeling van ondervoeding in de zorg kan niet alleen veel leed voorkomen, maar bespaart ook miljarden euro’s voor de Nederlandse samenleving. Elke geïnvesteerde euro in de behandeling levert 2,08 euro op in het jaar van optreden van de ondervoeding. Over een periode van vijf jaar loopt dit op tot 14,44 euro per geïnvesteerde euro. Een proactieve aanpak draagt daarom bij aan het betaalbaar houden van de zorg voor toekomstige generaties.

Dit blijkt uit een recent gepubliceerde gezondheidseconomische studie uitgevoerd door adviesbureau A2M, in opdracht van het Kenniscentrum Ondervoeding, Eurocept Homecare, MediReva, Sorgente en Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kinder- en Dieetvoedingsmiddelen (VNFKD).

Gemiddeld is één op de vier tot vijf patiënten in ziekenhuizen, zorginstellingen en de thuiszorg ondervoed.1 Als zij niet adequaat behandeld worden, heeft dat ernstige gevolgen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een algehele lagere kwaliteit van leven, verlengde ziekenhuisopnames en een verhoogde sterftekans.1 Onbehandelde ondervoeding kost de maatschappij jaarlijks tot wel drie miljard euro. Dat is 3,4 procent van de totale Nederlandse zorgkosten in 2023.2 Wanneer ook overige kosten zoals arbeidsverzuim of het verlies van levensjaren in goede gezondheid (QALY) meegerekend worden, kost onbehandelde ondervoeding zelfs 5,4 miljard euro per jaar.

Effectieve aanpak

Deze kosten zijn deels onnodig, omdat er een aanpak voor ondervoeding beschikbaar is, zoals beschreven in de Richtlijn ondervoeding. De kosten-batenanalyse van A2M laat zien dat behandeling van ondervoeding, bestaande uit dieetbehandeling met zo nodig medische drinkvoeding, resulteert in aanzienlijke netto kostenbesparingen; naar schatting 749 miljoen euro in het jaar van het optreden van de ondervoeding. Elke geïnvesteerde euro in de behandeling levert daarmee 2,08 euro op. Uitgebreid naar een periode van vijf jaar, zorgt de behandeling van ondervoeding voor een totale netto kostenbesparing van 5,2 miljard euro. Dat komt neer op een netto besparing van 14,44 euro per geïnvesteerde euro.

“Ons onderzoek laat zien dat de behandeling van ondervoeding een belangrijk onderdeel kan zijn van het betaalbaar houden van de zorg voor toekomstige generaties,” zegt hoofdonderzoeker Mark Nuijten. “Voor een extra levensjaar in goede gezondheid (QALY) is Nederland bereid om €20.000 tot €80.000 uit te geven. Ter vergelijking: het behandelen van ondervoeding kost €15.552 per QALY.”

De resultaten van het onderzoek onderstrepen het belang van een proactieve aanpak van ondervoeding in alle zorgsectoren; van ziekenhuis tot verpleeg- en verzorgingshuis en bij thuiswonende ouderen met en zonder thuiszorg; van vroeg-signalering tot behandeling.

Het volledige onderzoeksrapport is hier te downloaden.

Bronnen:

[1] Stuurgroep Ondervoeding. Richtlijn ondervoeding, herkenning, diagnosestelling en behandeling van ondervoeding bij volwassenen. 2019. [2] www.zorgcijfersdatabank.nl