Week tegen ondervoeding

Van 6 tot en met 10 november 2023 is de Week tegen Ondervoeding in Nederland. Doe jij ook mee? Met elkaar kunnen we een sterke vuist maken om ondervoeding bij ziekte en ouder worden tijdiger te signaleren en te behandelen. De Week tegen Ondervoeding vindt gelijktijdig plaats met de Europese Malnutrition Awareness Week georganiseerd door ESPEN. Vorig jaar hebben we hieraan voor de eerste keer in Nederland meegedaan met groot succes. Vele partner-organisaties, instellingen en individuele professionals hebben met acties op locatie of met berichten en artikelen aandacht gevraagd voor ondervoeding.
Als Kenniscentrum Ondervoeding zullen we dit Europese initiatief de komende jaren in Nederland ondersteunen, want nog te veel kwetsbare ouderen en zieke volwassenen en kinderen of  kampen met dit probleem en de gevolgen hiervan.

Hieronder vind je materialen en het logo, die vrij zijn te gebruiken, mooie voorbeelden en bijvoorbeeld scholingen om deze week in te zetten. Zet je social media in? Gebruik dan #WTO2023 .

Doel en doelgroepen
Met de Week tegen Ondervoeding willen we de bewustwording vergroten en signalering, screening en behandeling van ondervoeding in Nederland verbeteren. We roepen op alert op ondervoeding te zijn bij alle volwassenen of kinderen met een ziekte en (kwetsbare) ouderen.
We richten ons op professionals in zorg en welzijn in alle sectoren, die in contact komen met deze risicogroepen en deze boodschap kunnen overdragen aan andere professionals, managers, kwetsbaren zelf en/of hun familie/mantelzorgers.

Programma
Tijdens deze week willen we zoveel mogelijk professionals stimuleren zelf actie te ondernemen in hun eigen organisatie of werkomgeving.
We doen dit samen met onze partners, zoals NESPEN, het Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen, beroeps- en brancheorganisaties, kennisinstituten en patiënten- en ouderenorganisaties.
Organiseer jij een (online) meeting of scholing, die je graag wilt delen? Laat het ons weten op info@kenniscentrumondervoeding.nl

We hebben factsheets ontwikkeld om vrij te gebruiken en ontwikkelen momenteel nog aanvullende materialen. Houd daarom deze site in de gaten.

Als Kenniscentrum Ondervoeding organiseren we enkele activiteiten:
– op 6 november de Conferentie ‘POP-UP 2028’: Pas op de plaats Ondervoeding Partnernetwerk ondervoeding ouderen & UP to 2028 (alleen voor genodigden).

– op 9 november van 16:00 -17:30 uur online introductietraining Kennisnetwerk Expertgroep Goed Gevoed Ouder Worden. Meer informatie en voorwaarden voor deelname over dit Kennisnetwerk vind je via Deelname Expertgroep diëtisten – Kenniscentrum Ondervoeding.  Aanmelden voor de introductietraining kan bij Elke Naumann (e.naumann@kenniscentrumondervoeding.nl) voor 1 november.  Je kan ook hierheen mailen om je interesse aan te geven in latere data voor deze introductietraining.

– aankondiging van de online inspiratiesessie Verbeterdoel Ondervoeding i.s.m. V&VN, IGJ en VNZ (datum begin januari ’24).

Ben je professional in zorg of welzijn?

Vraag dan in deze Week tegen Ondervoeding extra aandacht voor ondervoeding in je organisatie, bij collega-professionals in je wijk of regio. Zo help je mee de bewustwording te vergroten en signalering, screening en behandeling van ondervoeding in Nederland te verbeteren.
Wees vooral alert bij volwassenen en kinderen met een ziekte en (kwetsbare) ouderen. In alle sectoren kun je in contact komen met deze risicogroepen.
Tijdens deze week willen we zoveel mogelijk professionals stimuleren zelf actie te ondernemen in hun eigen organisatie of werkomgeving. Het logo van de Week tegen Ondervoeding is beschikbaar in verschillende bestandsformaten (zie rechts onder Materialen downloaden)

Als extra ondersteuning zijn factsheets voor professionals in zorg en welzijn en de materialen van de Bewustwordingsactie beschikbaar:
1. Factsheet aanpak van ondervoeding bij kinderen met een ziekte (onlangs geactualiseerd).
2. Factsheet aanpak van ondervoeding bij volwassenen met een ziekte.
3. Factsheet Goed gevoed ouder worden over de aanpak van ondervoeding bij (kwetsbare) ouderen.  (onlangs geactualiseerd).
4. De bewustwordingsactie Goed Gevoed Ouder Worden is gericht op ouderen en hun naasten, professionals in zorg en welzijn. Er zijn 8 berichten met beeld en boodschap, specifiek voor bepaalde doelgroepen.
5. Signaleringskaart Goed gevoed ouder worden voor professionals en vrijwilligers in welzijn en sociaal werk.
6. Factsheet De waarde van zorg bij ondervoeding van kwetsbare ouderen; dit is een factsheet over kosten/baten onderzoek in de vorm van een Social Return on Investment analyse (SROI) en zal in oktober gereed zijn.

Het logo en de factsheets zijn vrij te downloaden en te gebruiken.

Wat kun je zelf doen?
Er zijn veel acties mogelijk om aandacht te creëren voor ondervoeding en het belang van tijdige screening en behandeling. Je ziet vast zelf mogelijkheden om professionals om je heen te informeren en te activeren ondervoeding aan te pakken. Zie ook de informatie, scholing en materialen voor zorgprofessionals in onze Kennisbank. Enkele ideeën zijn:

  • Werk aan verdere invulling van het verbeterdoel ondervoeding in ziekenhuizen en laat je inspireren door de goede voorbeelden 
  • Brief naar huisartsenpraktijken, thuiszorgorganisaties, management.
  • (Online) scholing voor verzorgenden, verpleegkundigen, voedingsassistenten,
  • Kijk samen met je collega’s de masterclass ondervoeding bij ouderen.
  • Doe de gratis e-learning ondervoeding bij ouderen.
  • Neem met je team gratis deel aan de e-learning voor diëtisten (ADAP 3 punten na toets) “Ondervoeding: de vertaalslag naar de praktijk”
  • Artikel in nieuwsbrieven van professionals in je regio of organisatie.
  • Delen van screeningsinstrumenten met instructie.
  • Leuke actie in je organisatie bijvoorbeeld een kennisquiz, informatiestand, eiwitrijk hapje in de bedrijfskantine, ondervoedingslunch voor afdelingshoofden.
  • Verspreiden van de factsheets. Je kan hierop je eigen logo toevoegen.

Heb je zelf andere goede ideeën. Ook dat kan!

Deel je actie tijdens de Week tegen ondervoeding op social media met #WTO2023 of tag ons @kenniscentrumondervoeding via LinkedIn, Twitter of Facebook.

Doe je mee?
Heb je nog vragen, wil je even afstemmen? Mail ons dan info@kenniscentrumondervoeding.nl

Materialen downloaden
Logo Week tegen ondervoeding
Factsheets 
Activiteiten ESPEN Malnutrition Awareness Week

In de Week tegen ondervoeding organiseert ESPEN meerdere (scholings)activiteiten. Kijk hier voor een overzicht van alle activiteiten.

(N)ESPEN factsheet

Factsheet over ziektegerelateerde ondervoeding. Gemaakt door ESPEN, vertaald door NESPEN.