Goed Gevoed Ouder Worden

De interventie Goed Gevoed Ouder Worden is opgenomen in de databank Loket Gezond Leven van het RIVM met erkenningsstatus ‘goed onderbouwd’ (erkenning in 2018, her-erkenning in 2024).

Doel van de interventie:

Na het volgen van de interventie Goed Gevoed Ouder Worden zijn deelnemers zich meer bewust van de negatieve gevolgen van (verhoogd risico op) ondervoeding op de gezondheid van zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder en weten zij hoe (verhoogd risico op) ondervoeding te herkennen en te voorkomen bij deze doelgroep.

Doelgroepen

De interventie kent twee doelgroepen. Ten eerste ouderen van 65 jaar en ouder en hun mantelzorgers die zelfstandig wonen en de Nederlandse taal kunnen lezen en begrijpen. Ten tweede eerstelijns zorgprofessionals die betrokken zijn bij de zorg voor deze ouderen. Eerstelijns diëtisten voeren de interventie uit (intermediaire doelgroep).

De interventie bestaat uit:

  • Een website voor ouderen en mantelzorgers met onder andere informatie en twee zelftesten met betrekking tot goede voeding en ondervoeding.
  • Een groepsbijeenkomst voor ouderen en mantelzorgers.
  • Een scholing voor eerstelijns zorgverleners.

Implementatie en uitvoer  vindt plaats via eerstelijns diëtisten getraind en ondersteund door het Kenniscentrum Ondervoeding.

Om het belang van Goed Gevoed Ouder Worden en in het bijzonder de website www.goedgevoedouderworden.nl  onder de aandacht te brengen zijn een poster en brochure beschikbaar. Klik op onderstaande afbeeldingen om ze te bekijken en te downloaden voor gebruik.

          

Rapportages

          

Speciaal voor inwoners van Friesland is op de website www.goedgevoedouderworden.nl informatie te vinden over onder andere mogelijkheden voor maaltijd- en boodschappenservices in Friesland, Friese recepten, hulp bij smaakverlies, mogelijkheden voor hulp door de gemeente en contactgegevens van Friese wijk- en gebiedsteams. Bekijk de informatie voor Friesland hier.

Vragen of opmerkingen over dit project?

Neem contact op met het Kenniscentrum Ondervoeding via ons contactformulier.

De interventie is opgenomen in de databank Loket Gezond Leven van het RIVM. Naar de interventie in Loket Gezond Leven.

De interventie is tot stand gekomen vanuit samenwerking met

Een project van

Gefinancierd door