Verbeterdoel ondervoeding – Goed voorbeeld

Digitale registratie van eiwitinname en eiwitbehoefte

In het Radboudumc wordt de eiwitinname en -behoefte in het EPD vastgelegd zodat dit zichtbaar is voor voedingsassistenten, verpleegkundigen en artsen en er tijdig kan worden bijgestuurd.

Hoe is de zorg hiermee verbeterd?

Door de registratie van de eiwitbehoefte en eiwitinname in het elektronisch patienten dossier op te nemen, hebben verpleegkundigen, voedingsassistenten en artsen beter zicht op de inname en behoefte van eiwit. Hierdoor kan er actief worden gestuurd op de eiwitinname. Dit heeft geleid tot een verbetering van de eiwitinname van klinische patiënten.

Inhoud

Door in het elektronisch patiëntendossier de eiwit-en energie inname van de voeding te  registeren (gebeurt door voedingsassistenten en verpleegkundigen)  en doordat zowel voedingsassistenten, verpleegkundigen en artsen zicht hebben op de eiwitbehoefte als inname van voeding is er op ieder moment van de dag inzicht in het percentage behaalde eiwitinname ten opzichte van de eiwitbehoefte. Hierdoor kunnen voedingsassistenten en verpleegkundigen actief sturen op eiwitinname.

Tools en hulpmiddelen

  • Electronisch patiëntdossier (EPIC)

Contact

Manon van den Berg, themaleider voeding Radboudumc