Verbeterdoel ondervoeding – Goed voorbeeld

Digitale voedingslijst

In het Ziekenhuis Gelderse Vallei is gestart met het invoeren van de digitale voedingslijst op de verpleegafdelingen. De digitale voedingslijst wordt bijgehouden bij patiënten die een SNAQ-score 3 of hoger hebben, onder behandeling zijn bij de diëtist, of waarvan de verpleegkundige het verstandig vindt om de voedingsinname bij te houden. Zo kan real-time gemeten worden wat de voedingsinname is en kan er snel bijgestuurd worden.

Hoe is de zorg hiermee verbeterd?

De inname van voedingsstoffen kan real-time gemeten worden waardoor er snel bijgestuurd kan worden. Bijvoorbeeld door het aanbieden van een extra (eiwitrijk) tussendoortje. Daarnaast wordt het gesprek over voeding vaker gevoerd. Een verpleegkundige: ‘Ik merk dat we hier als verpleegkundigen nu veel bewuster mee bezig zijn. Omdat we goed kunnen zien hoeveel iemand eet, werd ook duidelijk dat sommige patiënten veel te weinig binnenkrijgen. We zijn nu meer met de patiënt in gesprek. We stimuleren bijvoorbeeld om eiwitrijke tussendoortjes te eten en leggen ook uit waarom dat belangrijk is. Daarnaast komt het onderlinge gesprek meer op gang. Als we merken dat een patiënt echt te weinig eet, bespreken we dat met de arts of diëtist. We adviseren dan bijvoorbeeld om eerder een sonde te plaatsen. We kunnen dus sneller en beter sturen. Tijdens de overdracht en het MDO, waar ook de diëtist bij zit, wordt de voedingsinname ook besproken.’

Inhoud

In 2020 is Ziekenhuis Gelderse Vallei gestart met het invoeren van de digitale voedingslijst op de verpleegafdelingen. De digitale voedingslijst wordt bijgehouden bij patiënten die een SNAQ-score 3 of hoger hebben, onder behandeling zijn bij de diëtist, of waarvan de verpleegkundige het verstandig vindt om de voedingsinname bij te houden.

Het EPD is gekoppeld aan het maaltijdservicesysteem Zorg met Goede Voeding. De voedingswaarden van de bestelde maaltijden komen dus direct in het EPD te staan. Met de digitale voedingslijst corrigeert de verpleegkundige dit met wat er daadwerkelijk opgegeten is.

De verpleegkundige van de afdeling krijgt deze lijst direct in het elektronisch patiëntendossier (EPD) te zien. Een verpleegkundige vertelt: ‘Ik kan in het EPD zien hoeveel eiwitten de patiënt nodig heeft en daarna kan ik in de digitale voedingslijst zien hoeveel hij daadwerkelijk eet.’

Tools en hulpmiddelen

  • Digitale voedingslijst die gekoppeld is aan het EPD en het maaltijdservicesysteem Zorg met Goede Voeding van Ziekenhuis Gelderse Vallei

Contact

Henrike Heerink, diëtist bij Ziekenhuis Gelderse Vallei

Dietetiek@zgv.nl