Malnutrition Awareness Scale ontwikkeld

Door de werkgroep ‘Prevalentie’, één van de werkgroepen van het Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen (POO) is de Malnutrition Awareness Scale (MAS) ontwikkeld. De vragenlijst beoogt met 22 vragen te meten in hoeverre thuiswonende ouderen van 60 jaar en ouder zich bewust zijn van de risico’s van ondervoeding. De wetenschappelijke publicatie is verschenen in het tijdschrift Clinical Nutrition. De Nederlandse vragenlijst is als appendix toegevoegd aan het artikel:

Op dit moment is de vragenlijst bruikbaar voor onderzoeksdoeleinden. Mocht je de vragenlijst willen gaan gebruiken voor onderzoek, dan nodigen wij je uit om contact op te nemen met Eva Leistra (e.leistra@vu.nl). Graag zouden we de data gebruiken voor verder onderzoek en doorontwikkeling van de MAS.

Lees het artikel: The Malnutrition Awareness Scale for community-dwelling older adults: Development and psychometric properties

Bekijk de vragenlijst: Dutch version of the Malnutrition Awareness Scale

Nederlandstalig artikel over de MAS: Het bewustzijn van ondervoeding bij ouderen en hun huisarts.