Preventief Leer- en InnovatieNetwerk Tegen Ondervoeding

Binnen het project PLINT Ondervoeding werkt een consortium van beroepsopleidingen, zorginstellingen, food bedrijven en netwerkorganisaties samen. Binnen PLINT Ondervoeding willen we thuiswonende ouderen met risico op ondervoeding helpen door op verschillende manieren aandacht aan de preventie van ondervoeding te schenken. De zorgprofessionals, ouderen en hun mantelzorgers staan in onze aanpak centraal. Het consortium heeft de ambitie om op de werkvloer (bij ouderen thuis) het verschil te maken door de zorgprofessionals en mantelzorgers beter toe te rusten met kennis en kunde ter preventie van ondervoeding. Hogeschool Inholland is penvoeder van dit project.

Meer weten?

https://www.inholland.nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/plint-ondervoeding/