Training en eiwitaanbeveling op maat voor kwetsbare senioren

90% van de thuiswonende ouderen beweegt onvoldoende en 40% van de ouderen die thuiszorg ontvangen eet onvoldoende. Het risico om spierkracht te verliezen en zwak te worden komt veel voor binnen deze groep. De fysiotherapeut en diëtist vervullen beiden een belangrijke rol in het behandelen van kwetsbare, veelal ondervoede ouderen. De beweegrichtlijn (wekelijks 150 minuten bewegen en twee keer krachttraining) geeft richting aan een behandelprogramma, maar is gebaseerd op een gezonde populatie.

Ouderen verschillen erg veel van elkaar; in fysieke, mentale en voedingstoestand en in co-morbiditeit en ziektelast. Deze verschillen maakt het voor professionals lastig om een bewezen effectief én op maat gemaakt beweeg- en/of voedingsprogramma op te stellen. Gevolgen: een minder effectieve en/of duurdere behandeling, met mogelijk meer zorgafhankelijke ouderen met een lagere kwaliteit van leven.

Het doel van het project TEAMS (2020-2023) is het fysiek functioneren en de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen verbeteren door meer inzicht te krijgen in de rol van voeding op de belastbaarheid van kwetsbare ouderen. En om richtlijnen te ontwikkelen voor beweeg- en voedingsprofessionals rondom training en voeding op maat bij kwetsbare ouderen.

Meer weten:

HVA Centre of expertise Urban Vitality TEAMS