Voedings- en beweeggedrag bij kwetsbare thuiswonende ouderen tijdens COVID-19

Kwetsbare ouderen die thuis wonen zijn vaak afhankelijk van hulp van anderen die boodschappen voor ze doen, koken of helpen met eten en drinken. Mantelzorgers mochten (vooral tijdens de 1e golf) minder vaak langskomen en veel thuiszorg werd stopgezet. Kwetsbare ouderen die thuis wonen, weigerden ook geregeld zelf zorg omdat ze bang waren corona op te lopen. Ze gingen liever niet naar buiten voor een boodschap, uit angst voor besmetting. Wat voor impact heeft dit gehad op deze toch al zo kwetsbare groep thuiswonende ouderen?

Het Lectoraat Voeding, Diëtetiek en Leefstijl (HAN) gaat de impact van de COVID-19 pandemie en de bijbehorende maatregelen op de voedingszorg, het beweeggedrag van kwetsbare thuiswonende ouderen te onderzoeken. Wat voor aanpassingen hebben zij, de wijkverpleging of de mantelzorgers gedaan om zich uit de situatie te redden?

Meer weten?

Voedings- en beweeggedrag bij kwetsbare thuiswonende ouderen tijdens COVID-19 (han.nl)