Verbeterdoel ondervoeding – Goed voorbeeld

Transmurale ‘zorg voor voeding’

Transmurale ‘zorg voor voeding’ voor de client met (risico op) ondervoeding veroorzaakt door sociaal-economische omgevingsfactoren, waardoor kwetsbaar.

Hoe is de zorg hiermee verbeterd?

Met het project “zorg voor voeding” leggen we de verbinding tussen het sociaal domein, 1e en 2e lijn d.m.v. een verbeterde communicatie en overdracht tussen alle betrokkenen (0e 1e 2e lijn) uit zorg en welzijn, inclusief cliënt en mantelzorger.

Inhoud

Awareness diëtist ziekenhuis

 • Sprake van ondervoeding waarbij oorzaak/risico op ondervoeding gebaseerd is op een sociaal-economisch probleem als
  • Eenzaamheid
  • Klein netwerk
  • Armoede
  • Verminderde cognitie
  • Fysieke problemen
  • Vraagverlegenheid
  • Gebrek aan mantelzorg

Diëtist stuurt order naar transferverpleegkundige in kader van project ‘zorg voor voeding’.

Awareness transferverpleegkundige ziekenhuis

 • VMS-score van 2 of hoger en SNAQ-score ≥1 waarbij transferverpleegkundige inschat dat er een risico op ondervoeding kan ontstaan als gevolg van een sociaal-economisch probleem waarbij niet altijd een indicatie is voor medische zorg.

Transferverpleegkundige vraagt huisbezoek wijkverpleegkundige aan en/of geeft een warme overdracht aan de wijkverpleegkundige

Rol wijkverpleegkundige betrekt afhankelijk van socio-economische problematiek overige disciplines

 • Wijkverpleegkundige mag een cliënt met risico op ondervoeding, zonder intensief zorgtraject in CWZ verwijzen naar diëtist 1e lijn (tenzij een huisbezoek gewenst is, dan is een verwijzing vanuit huisarts nodig) alle andere verwijzingen lopen via de huisarts.
 • Monitoren: gewicht, beleid van diëtist, intake. De screening op voeding wordt uitgevoerd met behulp van de SNAQ 65+/65- bij alle cliënten intramuraal en extramuraal.
 • Verwijzing naar het sociaal domein, daar waar nodig:
  • Ondersteuning bij de maaltijden, aanreiken, opwarmen, toezicht, gezamenlijk eten, etc.
  • Boodschappen doen
  • Schuldsanering
  • Acties in het kader van eenzaamheid, onderprikkeling

Contact

Inge Habraken en Nicole Ribbers, diëtisten voedingsteam Canisius Wilhelmina ziekenhuis te Nijmegen

n.ribbers@cwz.nl

i.habraken@cwz.nl