Verbeterdoel ondervoeding – Goed voorbeeld

Screenen van voeding bij ouderen (75+) vanaf opname om zo tijdig onvoldoende voedings- en vochtinname te herkennen

In het Rijnstate Ziekenhuis is gewerkt aan het verbeteren van het screenen van de voedingsinname van ouderen (75+) bij opname om zo tijdig onvoldoende voedings- en vochtinname bij de oudere patiënt te herkennen.

Hoe is de zorg hiermee verbeterd?

Verpleegkundigen worden actief betrokken bij het signaleren van een verminderde inname aan voeding en vocht van de patiënt. Zij vullen de  voedingsvochtlijst in en de afspraak is dat zij door invullen van het puntensysteem zien of er voldoende energie- en eiwitinname is. Er wordt op deze manier sneller gesignaleerd wanneer ouderen (75+) minder goed eten. Daardoor wordt sneller actie ondernomen om te zorgen voor een adequate inname energie en eiwit waardoor behandeling wordt ondersteund.

Een positief effect merken wij nu al duidelijk op de afdeling geriatrie, hier gaat het natuurlijk om alle patiënten, dat ondervoeding veel meer is gaan ‘leven’. Wij zien dit aan een toename van consulten en ook vragen over voeding voor de patiënten.

Inhoud

Op de afdeling geriatrie, de acute opname afdeling (AOA) en de afdeling ortho/trauma wordt ongeacht de uitslag van de SNAQ-screening de eerste 3 dagen bijgehouden wat de 75 + patiënt eet. Met een puntensysteem kan eenvoudig bekeken worden hoeveel kcal en eiwit de patiënt eet. Bij onvoldoende inname van voeding wordt een consult diëtetiek geschreven en wordt er direct gestart met actief aanbieden van extra tussenmaaltijden.

Het gehele assortiment van de broodserveerwagen inclusief tussenmaaltijden staat op de voedingsvochtlijst die kan worden ingevuld. Voor de warme maaltijd wordt een gemiddelde genomen. Bij het invullen kan door middel van ‘turven’ aangegeven worden hoeveel er van iets gegeten is. Bij dranken wordt het aantal ml vermeld, zo is er duidelijk of de patiënt voldoende vocht krijgt.

Het aantal kcal, en ml vocht wordt ook vermeld bij meet- en weeggegevens in het EPD. En is hierdoor ook voor alle behandelaars zichtbaar.

Het puntensysteem

EnergieEiwit
25 kcal = 1 punt1 gram eiwit = 1 punt
Streven:
Vrouwen: 60 punten = 1500 kcal
Mannen: 68 punten = 1700 kcal
Streven:
Doel wordt beoordeeld door diëtist bij verdenking onvoldoende inname.

Tools en hulpmiddelen

Contact

Cisca Mosselman, diëtist

cmosselman@rijnstate.nl