Domeinoverstijgende netwerkaanpak

Regionale voorbeelden

In de regio’s Rotterdam en Apeldoorn/Zwolle is de afgelopen jaren gewerkt aan het ontwikkelen en implementeren van een domeinoverstijgende netwerkaanpak ondervoeding voor thuiswonende ouderen. Dit is gedaan met ondersteuning vanuit de regionale ROSsen: Samergo in Rotterdam en Proscoop in Apeldoorn/Zwolle.

In de regio Apeldoorn en Rotterdam is men sinds 2017 actief op dit thema, in de regio Zwolle sinds medio 2019. Vanaf 2022 heeft in beide regio’s in samenwerking met het Kenniscentrum Ondervoeding een doorontwikkeling en verdere uitrol plaatsgevonden tijdens het project BOTO-X (Borging Ondervoeding bij (Thuiswonende) Ouderen). In de regio’s zijn materialen en hulpmiddelen ontwikkeld waarmee is ingezet op beter signaleren, verwijzen en behandelen van ondervoeding bij ouderen.

‘Op het gebied van ondervoeding is een gezamenlijke domeinoverstijgende aanpak de enige manier om echt resultaat te kunnen behalen. Met duidelijkheid in rollen en verantwoordelijkheden.’

Anne-Fleur Klandermans Samergo – Ondervoeding bij ouderen nog veel winst te halen

Hieronder vindt u per regio een toelichting op hoe zij een domeinoverstijgende netwerkaanpak hebben opgezet en in de praktijk hebben geïmplementeerd met aandacht voor de regionale context en behoeften.

Wilt u in uw eigen regio aan de slag met een domeinoverstijgende netwerkaanpak en heeft u hierover vragen, neem dan contact op met ons via het contactformulier.

Regio Apeldoorn/Zwolle – Proscoop

Sinds 2017 wordt in gemeente Apeldoorn ondervoeding bij kwetsbare ouderen onder de aandacht gebracht van zorg- en hulpverleners. Beide domeinen (sociaal en medisch) werken samen rondom kwetsbare ouderen die ondervoed zijn of dreigen te worden. Zo zijn er duidelijke afspraken over signalering, opvolging, verwijzing en behandeling gemaakt.  Daarmee conformeren alle partners in de samenwerking zich aan de doelstelling van het Kenniscentrum Ondervoeding.

Lees meer in het ‘Verslag regionale pilot Proscoop 2022-2023’.

Regio Rotterdam – Samergo

In 2017 is Samergo (voorheen ZorgImpuls) in Rotterdam gestart. In de wijk Ommoord hebben zorg- en welzijnsprofessionals met elkaar een verkenning uitgevoerd naar een gezamenlijke aanpak van ondervoeding bij kwetsbare ouderen. De rollen en verantwoordelijkheden in het proces van signaleren, screening en behandeling  waren onduidelijk. De samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals nog beperkt. Deze verkenning heeft aan de basis gelegen voor het verder uitbouwen van een regionale samenwerking tussen het zorg- en het sociaal domein in Rotterdam.

Lees meer in het ‘Verslag regionale pilot Samergo 2022-2023’